Casearia (Casearia)

Casearia

En växtsläkt av familj SALICACEAE. Medlemmar innehåller kaseariner som är DITERPENER av klerodantyp.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family SALICACEAE. Members contain casearins which are clerodane-type DITERPENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Casearias

Svensk term Casearia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Casearias
Engelsk term Casearia
MESH ID D037821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.