CCL2-kemokin (Chemokine CCL2)

CCL2-kemokin

En kemokin som är ett kemoattraktivt medel för MONOCYTER och kan också orsaka cellulär aktivering av specifika funktioner relaterade till värdförsvar. Det produceras av LEUKOCYTER av både monocyt- och lymfocytlinje och av FIBROBLASTER under vävnadsskada. Det har specificitet för CCR2-RECEPTORER.

Förklaring på engelska

A chemokine that is a chemoattractant for MONOCYTES and may also cause cellular activation of specific functions related to host defense. It is produced by LEUKOCYTES of both monocyte and lymphocyte lineage and by FIBROBLASTS during tissue injury. It has specificity for CCR2 RECEPTORS.

Synonym, svenska: Kemokin, CCL2

Synonym, engelska: CCL2, Chemokine; Monocyte Chemotactic and Activating Factor; Monocyte Chemoattractant Protein-1; Chemoattractant Protein-1, Monocyte; Monocyte Chemoattractant Protein 1; Chemokines CCL2; CCL2, Chemokines; CCL2 Chemokine; Chemokine, CCL2; Chemokine (C-C Motif) Ligand 2; Monocyte Chemotactic Protein-1; Chemotactic Protein-1, Monocyte; Monocyte Chemotactic Protein 1

Svensk term CCL2-kemokin
Synonym på svenska Kemokin, CCL2
Synonym på engelska CCL2, Chemokine; Monocyte Chemotactic and Activating Factor; Monocyte Chemoattractant Protein-1; Chemoattractant Protein-1, Monocyte; Monocyte Chemoattractant Protein 1; Chemokines CCL2; CCL2, Chemokines; CCL2 Chemokine; Chemokine, CCL2; Chemokine (C-C Motif) Ligand 2; Monocyte Chemotactic Protein-1; Chemotactic Protein-1, Monocyte; Monocyte Chemotactic Protein 1
Engelsk term Chemokine CCL2
MESH ID D018932

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.