CCL5-kemokin (Chemokine CCL5)

CCL5-kemokin

En kemokin av CC-typ som är ett kemoattraktivt medel för EOSINOFILER; MONOCYTER; och LYMFOCYTER. Det är en potent och selektiv eosinofil kemotaxin som lagras i och frigörs från TROMBOCYTER och aktiverade T-LYMFOCYTER. Kemokin CCL5 är specifikt för CCR1-RECEPTORER; CCR3-RECEPTORER; och CCR5-RECEPTORER. Förkortningen RANTES hänvisar till Reglerad på aktivering, Normal T uttryckt och utsöndrad.

Förklaring på engelska

A CC-type chemokine that is a chemoattractant for EOSINOPHILS; MONOCYTES; and LYMPHOCYTES. It is a potent and selective eosinophil chemotaxin that is stored in and released from PLATELETS and activated T-LYMPHOCYTES. Chemokine CCL5 is specific for CCR1 RECEPTORS; CCR3 RECEPTORS; and CCR5 RECEPTORS. The acronym RANTES refers to Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted.

Synonym, svenska: RANTES

Synonym, engelska: CCL5, Chemokine; RANTES Protein, T-Cell; RANTES Protein, T Cell; T-Cell RANTES Protein; CCL5 Chemokine; Chemokine, CCL5; RANTES

Svensk term CCL5-kemokin
Synonym på svenska RANTES
Synonym på engelska CCL5, Chemokine; RANTES Protein, T-Cell; RANTES Protein, T Cell; T-Cell RANTES Protein; CCL5 Chemokine; Chemokine, CCL5; RANTES
Engelsk term Chemokine CCL5
MESH ID D018946

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.