CD-I (CD-I)

CD-I

System för optisk lagring av information på kompaktskivor, vilka kan läsas i en fristående enhet, avsedd att anslutas till TV-apparat eller annan anläggning för bild- och ljudåtergivning. Nödvändig pr ogramvara finns på skivorna. CD-spelaren kan manövreras med hjälp av fjärrkontroll. CD-I är forkortning för compact disc-interactive.

Förklaring på engelska

An optical disk storage system used on specialized players that combine the functions of computer and CD player in a self-contained box, designed to be connected to a television set and a home stereo for video and sound output. The player is controlled with a hand-held remote unit resembling a television remote control. (J Allied Health 1993 Winter;22(1):131-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compact Disk Interactive; Interactive Compact Disk; Compact Disk, Interactive; Compact Disks, Interactive; Disk, Interactive Compact; Disks, Interactive Compact; Interactive Compact Disks

Svensk term CD-I
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compact Disk Interactive; Interactive Compact Disk; Compact Disk, Interactive; Compact Disks, Interactive; Disk, Interactive Compact; Disks, Interactive Compact; Interactive Compact Disks
Engelsk term CD-I
MESH ID D019034

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.