Cd1-antigener (CD1 Antigens)

Cd1-antigener

Glykoproteiner uttryckta på kortikala lymfocyter samt på vissa dendritiska celler och B-celler. De liknar MHC klass I både till struktur och funktion. CD1-antigener är mycket specifika markörer för mä nskliga langerhansceller.

Förklaring på engelska

Glycoproteins expressed on cortical thymocytes and on some dendritic cells and B-cells. Their structure is similar to that of MHC Class I and their function has been postulated as similar also. CD1 antigens are highly specific markers for human LANGERHANS CELLS.

Synonym, svenska: Antigener, CD1

Synonym, engelska: CD1 Antigen; Antigen, CD1; CD1 Antigens

Svensk term Cd1-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD1
Synonym på engelska CD1 Antigen; Antigen, CD1; CD1 Antigens
Engelsk term CD1 Antigens
MESH ID D018949

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.