CD11-antigener (CD11 Antigens)

CD11-antigener

En grupp av tre olika alfakedjor (CD11a, CD11b, CD11c) som är associerade med en icke-variabel CD18-betakedja (CD18-antigener). De tre därmed bildade leukocytbindande molekylerna (leukocytadhesionsrec eptorer) är LFA-1, makrofag-1-antigen och P150,95-antigen.

Förklaring på engelska

A group of three different integrin alpha chains (CD11a, CD11b, CD11c) that are associated with an invariant integrin beta-2 chain (CD18 ANTIGENS). The three resulting leukocyte-adhesion molecules (RECEPTORS, LEUKOCYTE ADHESION) are LYMPHOCYTE FUNCTION-ASSOCIATED ANTIGEN-1; MACROPHAGE-1 ANTIGEN; and ANTIGEN, P150,95.

Synonym, svenska: Antigener, CD11

Synonym, engelska: Antigens, CD11; CD11 Antigen

Svensk term CD11-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD11
Synonym på engelska Antigens, CD11; CD11 Antigen
Engelsk term CD11 Antigens
MESH ID D018845

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.