CD11b-antigen (CD11b Antigen)

CD11b-antigen

Ett CD-antigen som innehåller en bevarad integrin I-domän som är involverad i ligandbindning. I kombination med CD18 blankett [publikationstyp] de två subenheterna MACROPHAGE-1-ANTIGEN.

Förklaring på engelska

A CD antigen that contains a conserved integrin I-domain which is involved in ligand binding. When combined with CD18 the two subunits form MACROPHAGE-1 ANTIGEN.

Synonym, svenska: Antigen, CD11b

Synonym, engelska: Antigen, CD11b; ITGAM Protein; Integrin alpha M; alpha M, Integrin; CD11b Antigens; Mo1 Antigen; Antigen, Mo1; Mo1 Glycoprotein; Integrin alphaM; alphaM, Integrin; alphaM Integrin; Integrin, alphaM; Complement Component Receptor 3, alpha; Antigens, CD11b

Svensk term CD11b-antigen
Synonym på svenska Antigen, CD11b
Synonym på engelska Antigen, CD11b; ITGAM Protein; Integrin alpha M; alpha M, Integrin; CD11b Antigens; Mo1 Antigen; Antigen, Mo1; Mo1 Glycoprotein; Integrin alphaM; alphaM, Integrin; alphaM Integrin; Integrin, alphaM; Complement Component Receptor 3, alpha; Antigens, CD11b
Engelsk term CD11b Antigen
MESH ID D039481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.