CD11c antigen (CD11c Antigen)

CD11c antigen

En integrin alfa-subenhet med cirka 150 kDa molekylvikt. Det uttrycks vid höga nivåer på monocyter och kombineras med CD18 ANTIGEN för att blankett [publikationstyp] cellytreceptorn INTEGRIN ALPHAXBETA2. Underenheten innehåller en bevarad I-domän som är karakteristisk för flera av alfa-integriner.

Förklaring på engelska

An integrin alpha subunit of approximately 150-kDa molecular weight. It is expressed at high levels on monocytes and combines with CD18 ANTIGEN to form the cell surface receptor INTEGRIN ALPHAXBETA2. The subunit contains a conserved I-domain which is characteristic of several of alpha integrins.

Synonym, svenska: Antigen, CD11c; Integrin alfaX; Leu-M5 antigen

Synonym, engelska: Antigen, CD11c; Antigens, CD11c; CD11c Antigens; Integrin alphaX; alphaX, Integrin; Leu-M5 Antigens; Antigens, Leu-M5; Leu M5 Antigens

Svensk term CD11c antigen
Synonym på svenska Antigen, CD11c; Integrin alfaX; Leu-M5 antigen
Synonym på engelska Antigen, CD11c; Antigens, CD11c; CD11c Antigens; Integrin alphaX; alphaX, Integrin; Leu-M5 Antigens; Antigens, Leu-M5; Leu M5 Antigens
Engelsk term CD11c Antigen
MESH ID D039521

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.