CD13-antigener (CD13 Antigens)

CD13-antigener

Zinkbindande metalloproteaser som är medlemmar av typ II integralt membran metalloproteaser. De uttrycks av GRANULOCYTER; MONOCYTER; och deras föregångare såväl som av olika icke-hematopoietiska celler. De släpper ut en N-terminal aminosyra från en peptid, amid eller arylamid.

Förklaring på engelska

Zinc-binding metalloproteases that are members of the type II integral membrane metalloproteases. They are expressed by GRANULOCYTES; MONOCYTES; and their precursors as well as by various non-hematopoietic cells. They release an N-terminal amino acid from a peptide, amide or arylamide.

Synonym, svenska: Antigener, CD13

Synonym, engelska: Alanine Aminopeptidase; CD13 Antigen; Antigen, CD13; Aminopeptidase M; Alanyl Aminopeptidase; Aminopeptidase N; Membrane Alanyl Aminopeptidase; ANPEP Protein; Protein, ANPEP; Antigens, CD13; Aminooligopeptidase; Amino-oligopeptidase

Svensk term CD13-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD13
Synonym på engelska Alanine Aminopeptidase; CD13 Antigen; Antigen, CD13; Aminopeptidase M; Alanyl Aminopeptidase; Aminopeptidase N; Membrane Alanyl Aminopeptidase; ANPEP Protein; Protein, ANPEP; Antigens, CD13; Aminooligopeptidase; Amino-oligopeptidase
Engelsk term CD13 Antigens
MESH ID D018826

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.