CD18-antigener (CD18 Antigens)

CD18-antigener

Betakedjor av cellyteglykoprotein med icke-kovalent bindning till alfakedjor i CD11-familjen av leukocytadhesionsmolekyler (leukocytadhesionsreceptorer). Defekt i genen som kodar för CD18 ger upphov t ill leukocytadhesionsdefektsyndromet.

Förklaring på engelska

Cell-surface glycoprotein beta-chains that are non-covalently linked to specific alpha-chains of the CD11 family of leukocyte-adhesion molecules (RECEPTORS, LEUKOCYTE-ADHESION). A defect in the gene encoding CD18 causes LEUKOCYTE-ADHESION DEFICIENCY SYNDROME.

Synonym, svenska: Antigener, CD18; Integrin beta2; beta2 Integrin

Synonym, engelska: p150,95 beta-Subunit; beta-Subunit, p150,95; p150,95 beta Subunit; Integrin beta2; beta2, Integrin; beta2 Integrin; Integrin, beta2; CD18 Antigen; Antigens, CD18

Svensk term CD18-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD18; Integrin beta2; beta2 Integrin
Synonym på engelska p150,95 beta-Subunit; beta-Subunit, p150,95; p150,95 beta Subunit; Integrin beta2; beta2, Integrin; beta2 Integrin; Integrin, beta2; CD18 Antigen; Antigens, CD18
Engelsk term CD18 Antigens
MESH ID D018821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.