CD2-antigener (CD2 Antigens)

CD2-antigener

Glykoproteinmedlemmar i immunglobulinernas superfamilj som deltar i T-cellsadhesion och -aktivering. De är närvarande på de flesta perifera T-lymfocyter, NK-celler och tymocyter, och fungerar som kore ceptorer eller accessoriska molekyler i T-cellreceptorkomplexet.

Förklaring på engelska

Glycoprotein members of the immunoglobulin superfamily which participate in T-cell adhesion and activation. They are expressed on most peripheral T-lymphocytes, natural killer cells, and thymocytes, and function as co-receptors or accessory molecules in the T-cell receptor complex.

Synonym, svenska: Antigener, CD2

Synonym, engelska: CD2 Antigen; Antigen, CD2; Antigens, CD2; T11 Erythrocyte-Binding Glycoprotein; Erythrocyte-Binding Glycoprotein, T11; T11 Erythrocyte Binding Glycoprotein

Svensk term CD2-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD2
Synonym på engelska CD2 Antigen; Antigen, CD2; Antigens, CD2; T11 Erythrocyte-Binding Glycoprotein; Erythrocyte-Binding Glycoprotein, T11; T11 Erythrocyte Binding Glycoprotein
Engelsk term CD2 Antigens
MESH ID D018801

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.