Cd20-antigener (CD20 Antigens)

Cd20-antigener

Icke-glykosylerade fosfoproteiner som endast representeras på B-celler. De reglerar överföringen av Ca2+ genom membran och antas spela en roll för aktivering och proliferation av B-celler.

Förklaring på engelska

Unglycosylated phosphoproteins expressed only on B-cells. They are regulators of transmembrane Ca2+ conductance and thought to play a role in B-cell activation and proliferation.

Synonym, svenska: Antigener, CD20

Synonym, engelska: CD20 Antigen; Antigen, CD20; CD20 Antigens

Svensk term Cd20-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD20
Synonym på engelska CD20 Antigen; Antigen, CD20; CD20 Antigens
Engelsk term CD20 Antigens
MESH ID D018951

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.