Cd34-antigener (CD34 Antigens)

Cd34-antigener

Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.

Förklaring på engelska

Glycoproteins found on immature hematopoietic cells and endothelial cells. They are the only molecules to date whose expression within the blood system is restricted to a small number of progenitor cells in the bone marrow.

Synonym, svenska: Antigener, CD34

Synonym, engelska: CD34 Antigen; Antigen, CD34; CD34 Antigens

Svensk term Cd34-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD34
Synonym på engelska CD34 Antigen; Antigen, CD34; CD34 Antigens
Engelsk term CD34 Antigens
MESH ID D018952

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.