CD36-antigener (CD36 Antigens)

CD36-antigener

Leukocytdifferentieringsantigener och viktiga trombocytmembranglykoproteiner på monocyter, endotelceller, blodplättar, bröstepitelceller och en rad odlade celler. De har en betydande roll i samband me d adhesion, signalöverföring och blodsjukdomar. CD36 är också receptor för trombospondin och malariainfekterade erytrocyter.

Förklaring på engelska

Leukocyte differentiation antigens and major platelet membrane glycoproteins present on MONOCYTES; ENDOTHELIAL CELLS; PLATELETS; and mammary EPITHELIAL CELLS. They play major roles in CELL ADHESION; SIGNAL TRANSDUCTION; and regulation of angiogenesis. CD36 is a receptor for THROMBOSPONDINS and can act as a scavenger receptor that recognizes and transports oxidized LIPOPROTEINS and FATTY ACIDS.

Synonym, svenska: Antigener, CD36; Trombocytmembranglykoprotein IIIb; Trombocytmembranglykoprotein IV

Synonym, engelska: Antigens, CD36; Thrombospondin Receptor; Receptor, Thrombospondin; Receptors, Thrombospondin; Thrombospondin Receptors; OKM5 Antigen; Antigen, OKM5; Platelet Glycoprotein IV; Glycoprotein IV, Platelet; Platelet Membrane Glycoprotein IIIb; Platelet Glycoprotein IIIb; Glycoprotein IIIb, Platelet; SR-BI Protein; SR BI Protein; Adipocyte Membrane Protein p88; CD36 Fatty Acid Transporter; FAT (Fatty Acid Translocase) – CD36 Antigen; CD36 Antigen (Collagen Type I Receptor, Thrombospondin Receptor); GPIV Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein, GPIV; GPIIIb Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein, GPIIIb; Scavenger Receptors, Class B, Type I; SR-BI Receptor; Receptor, SR-BI; SR BI Receptor; CD36 Protein; CD36 Antigen; Antigen, CD36; Platelet Membrane Glycoprotein IV

Svensk term CD36-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD36; Trombocytmembranglykoprotein IIIb; Trombocytmembranglykoprotein IV
Synonym på engelska Antigens, CD36; Thrombospondin Receptor; Receptor, Thrombospondin; Receptors, Thrombospondin; Thrombospondin Receptors; OKM5 Antigen; Antigen, OKM5; Platelet Glycoprotein IV; Glycoprotein IV, Platelet; Platelet Membrane Glycoprotein IIIb; Platelet Glycoprotein IIIb; Glycoprotein IIIb, Platelet; SR-BI Protein; SR BI Protein; Adipocyte Membrane Protein p88; CD36 Fatty Acid Transporter; FAT (Fatty Acid Translocase) – CD36 Antigen; CD36 Antigen (Collagen Type I Receptor, Thrombospondin Receptor); GPIV Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein, GPIV; GPIIIb Platelet Glycoprotein; Platelet Glycoprotein, GPIIIb; Scavenger Receptors, Class B, Type I; SR-BI Receptor; Receptor, SR-BI; SR BI Receptor; CD36 Protein; CD36 Antigen; Antigen, CD36; Platelet Membrane Glycoprotein IV
Engelsk term CD36 Antigens
MESH ID D018955

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.