CD4-lymfocytantal (CD4 Lymphocyte Count)

CD4-lymfocytantal

Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).

Förklaring på engelska

The number of CD4-POSITIVE T-LYMPHOCYTES per unit volume of BLOOD. Determination requires the use of a fluorescence-activated flow cytometer.

Synonym, svenska: CD4-lymfocyträkning

Synonym, engelska: CD4+ Cell Counts; CD4+ Cell Count; CD4 Counts; CD4 Count; T4 Lymphocyte Count; Count, T4 Lymphocyte; Counts, T4 Lymphocyte; Lymphocyte Count, T4; Lymphocyte Counts, T4; T4 Lymphocyte Counts; Lymphocyte Count, CD4; CD4 Lymphocyte Counts; Lymphocyte Counts, CD4; CD4 Cell Counts; CD4 Cell Count; CD4+ Counts; CD4+ Count

Svensk term CD4-lymfocytantal
Synonym på svenska CD4-lymfocyträkning
Synonym på engelska CD4+ Cell Counts; CD4+ Cell Count; CD4 Counts; CD4 Count; T4 Lymphocyte Count; Count, T4 Lymphocyte; Counts, T4 Lymphocyte; Lymphocyte Count, T4; Lymphocyte Counts, T4; T4 Lymphocyte Counts; Lymphocyte Count, CD4; CD4 Lymphocyte Counts; Lymphocyte Counts, CD4; CD4 Cell Counts; CD4 Cell Count; CD4+ Counts; CD4+ Count
Engelsk term CD4 Lymphocyte Count
MESH ID D018791

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.