CD40-antigener (CD40 Antigens)

CD40-antigener

Differentieringsantigener som förekommer på alla mogna B-lymfocyter och vissa epitelceller, karcinom och lymfoida dendritceller. Antigenet ingår i TNF(tumor necrosis factor)-superfamiljen. Det finns b evis för att CD40-beroende aktivering av B-celler har betydelse för bildande av B-minnesceller i lymfkörtlarnas germinalcentra.

Förklaring på engelska

Members of the tumor necrosis factor receptor superfamily with specificity for CD40 LIGAND. They are found on mature B-LYMPHOCYTES, some EPITHELIAL CELLS; and lymphoid DENDRITIC CELLS. Evidence suggests that CD40-dependent activation of B-cells is important for generation of memory B-cells within the germinal centers. Mutations in the CD40 antigen gene result in HYPER-IGM IMMUNODEFICIENCY SYNDROME, TYPE 3. Signaling of the receptor occurs through its association with TNF RECEPTOR-ASSOCIATED FACTORS.

Synonym, svenska: Antigener, CD40; CDw40 antigen

Synonym, engelska: TNFRSF5 Receptor; Receptor, TNFRSF5; CDw40 Antigen; Antigen, CDw40; Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5; CD40 Antigen; Antigen, CD40; Antigens, CD40

Svensk term CD40-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD40; CDw40 antigen
Synonym på engelska TNFRSF5 Receptor; Receptor, TNFRSF5; CDw40 Antigen; Antigen, CDw40; Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5; CD40 Antigen; Antigen, CD40; Antigens, CD40
Engelsk term CD40 Antigens
MESH ID D019013

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.