CD44-antigener (Hyaluronan Receptors)

CD44-antigener

Sura, sulfaterade glykoproteiner i cellmembran, som visar sig i olika splitsade och glykosylerade former på en mångfald olika celltyper, som t ex mogna T-celler, B-celler, medullära tymocyter, granulo cyter, makrofager, erytrocyter och fibroblaster. CD44-antigener är de viktigaste ytreceptorerna för hyaluronat.

Förklaring på engelska

Acidic sulfated integral membrane glycoproteins expressed in several alternatively spliced and variable glycosylated forms on a wide variety of cell types including mature T-cells, B-cells, medullary THYMOCYTES; GRANULOCYTES; MACROPHAGES; erythrocytes, and fibroblasts. Their interaction with HYALURONIC ACID mediates binding of lymphocytes to high endothelial VENULES.

Synonym, svenska: Antigener, CD44

Synonym, engelska: Hyaluronic Acid Binding Protein; Hyaluronan-Binding Protein; Hyaluronan Binding Protein; CD44 Antigen; Antigen, CD44; Receptors, Hyaluronan; Antigens, CD44; Hyaluronan Receptor; Receptor, Hyaluronan; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 8; CD44 Antigens

Svensk term CD44-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD44
Synonym på engelska Hyaluronic Acid Binding Protein; Hyaluronan-Binding Protein; Hyaluronan Binding Protein; CD44 Antigen; Antigen, CD44; Receptors, Hyaluronan; Antigens, CD44; Hyaluronan Receptor; Receptor, Hyaluronan; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 8; CD44 Antigens
Engelsk term Hyaluronan Receptors
MESH ID D018960

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.