CD5-antigener (CD5 Antigens)

CD5-antigener

Glykoproteiner som kommer till uttryck på alla mogna T-celler, tymocyter och en undergrupp av mogna B-celler. CD5-specifika antikroppar kan förstärka T-cellreceptorförmedlad aktivering av T-celler. De n B-cellspecifika molekylen CD72 är en naturlig CD5-ligand.

Förklaring på engelska

Glycoproteins expressed on all mature T-cells, thymocytes, and a subset of mature B-cells. Antibodies specific for CD5 can enhance T-cell receptor-mediated T-cell activation. The B-cell-specific molecule CD72 is a natural ligand for CD5. (From Abbas et al., Cellular and Molecular Immunology, 2d ed, p156)

Synonym, svenska: Antigener, CD5

Synonym, engelska: T1 Antigen; Leu-1 Antigen; Leu 1 Antigen; CD5 Antigen; Antigen, CD5; Antigens, CD5

Svensk term CD5-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD5
Synonym på engelska T1 Antigen; Leu-1 Antigen; Leu 1 Antigen; CD5 Antigen; Antigen, CD5; Antigens, CD5
Engelsk term CD5 Antigens
MESH ID D018956

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.