CD56-antigener (CD56 Antigen)

CD56-antigener

140-kD-isoformen av NCAM (nervcelladhesionsmolekyl) med en transmembrandomän och kort cytoplasmasvans. Den uttrycks hos alla lymfocyter som förmedlar icke-MHC-begränsad celltoxicitet och finns på viss a nervvävnader och tumörer.

Förklaring på engelska

The 140 kDa isoform of NCAM (neural cell adhesion molecule) containing a transmembrane domain and short cytoplasmic tail. It is expressed by all lymphocytes mediating non-MHC restricted cytotoxicity and is present on some neural tissues and tumors.

Synonym, svenska: Antigener, CD56

Synonym, engelska: Antigen, CD56; Leu-19 Antigen; Antigen, Leu-19; Leu 19 Antigen; Antigens, CD56; NKH-1 Antigen; Antigen, NKH-1; NKH 1 Antigen; CD56 Antigens

Svensk term CD56-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD56
Synonym på engelska Antigen, CD56; Leu-19 Antigen; Antigen, Leu-19; Leu 19 Antigen; Antigens, CD56; NKH-1 Antigen; Antigen, NKH-1; NKH 1 Antigen; CD56 Antigens
Engelsk term CD56 Antigen
MESH ID D019002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.