CD58-antigener (CD58 Antigens)

CD58-antigener

Glykoproteiner med stor utbredning på hematopoetiska och icke-hema topoetiska celler och starkt representerade på makrofager. CD58 fö rmedlar celladhesion genom att binda till CD2-antigener, vilket ök ar antigenspecifik T-cellaktivering.

Förklaring på engelska

Glycoproteins with a wide distribution on hematopoietic and non-hematopoietic cells and strongly expressed on MACROPHAGES. CD58 mediates cell adhesion by binding to CD2; (CD2 ANTIGENS); and this enhances antigen-specific T-cell activation.

Synonym, svenska: Antigener, CD58

Synonym, engelska: CD58 Antigen; Antigen, CD58; LFA-3; Antigens, CD58; Lymphocyte Function Associated Antigen-3; Lymphocyte Function Associated Antigen 3

Svensk term CD58-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD58
Synonym på engelska CD58 Antigen; Antigen, CD58; LFA-3; Antigens, CD58; Lymphocyte Function Associated Antigen-3; Lymphocyte Function Associated Antigen 3
Engelsk term CD58 Antigens
MESH ID D018968

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.