CD59-antigener (CD59 Antigens)

CD59-antigener

Små glykoproteiner på såväl hematopoetiska som icke-hematopoetiska celler. CD59 begränsar den cytolytiska verkan av homologt komplement genom att binda till C8 och C9 och blockera byggandet av membram -attackkomplexet.

Förklaring på engelska

Small glycoproteins found on both hematopoietic and non-hematopoietic cells. CD59 restricts the cytolytic activity of homologous complement by binding to C8 and C9 and blocking the assembly of the membrane attack complex. (From Barclay et al., The Leukocyte Antigen FactsBook, 1993, p234)

Synonym, svenska: Antigener, CD59

Synonym, engelska: Antigens, CD59; Membrane Attack Complex Inhibition Factor; Protectin; MACIF; Membrane Inhibitor of Reactive Lysis; Homologous Restriction Factor 20; CD59 Antigen; HRF20

Svensk term CD59-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD59
Synonym på engelska Antigens, CD59; Membrane Attack Complex Inhibition Factor; Protectin; MACIF; Membrane Inhibitor of Reactive Lysis; Homologous Restriction Factor 20; CD59 Antigen; HRF20
Engelsk term CD59 Antigens
MESH ID D018957

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.