Cd7-antigener (CD7 Antigens)

Cd7-antigener

Differentieringsantigen som kommer till uttryck på pluripotenta hematopoetiska celler, huvudsakligen humana tymocyter, och en större undergrupp av perifera T-lymfocyter. De har satts i samband med int egrinmedierad celladhesion och med funktion som signalreceptorer på T-celler.

Förklaring på engelska

Differentiation antigens expressed on pluripotential hematopoietic cells, most human thymocytes, and a major subset of peripheral blood T-lymphocytes. They have been implicated in integrin-mediated cellular adhesion and as signalling receptors on T-cells.

Synonym, svenska: Antigener, CD7

Synonym, engelska: CD7 Antigens; CD7 Antigen; Antigen, CD7

Svensk term Cd7-antigener
Synonym på svenska Antigener, CD7
Synonym på engelska CD7 Antigens; CD7 Antigen; Antigen, CD7
Engelsk term CD7 Antigens
MESH ID D019011

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.