Cdc-gener (cdc Genes)

Cdc-gener

Gener som kodar för proteiner som reglerar celldelningscykeln. De har en serie reglerfunktioner som kulminerar i igångsättandet av mitos, genom aktivering av proteinet p34cdc2.

Förklaring på engelska

Genes that code for proteins that regulate the CELL DIVISION CYCLE. These genes form a regulatory network that culminates in the onset of MITOSIS by activating the p34cdc2 protein (PROTEIN P34CDC2).

Synonym, svenska: Gener-cdc; Cellcykelgener

Synonym, engelska: cdc Gene; Genes, Cell Division Cycle; Cell Division Cycle Genes; cdc Genes; Cell Cycle Genes; Cell Cycle Gene; Cell Cycle Checkpoint Genes; Checkpoint Genes, Cell Cycle

Svensk term Cdc-gener
Synonym på svenska Gener-cdc; Cellcykelgener
Synonym på engelska cdc Gene; Genes, Cell Division Cycle; Cell Division Cycle Genes; cdc Genes; Cell Cycle Genes; Cell Cycle Gene; Cell Cycle Checkpoint Genes; Checkpoint Genes, Cell Cycle
Engelsk term cdc Genes
MESH ID D018816

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.