CDG-syndrom (Congenital Disorders of Glycosylation)

CDG-syndrom

Kolhydratdefekt glykoproteinsyndrom. En medfödd rubbning i kolhydratomsättningen, som yttrar sig som en ärftlig, autosomal recessiv flersystemstörning. Ett framträdande drag är svår påverkan på nervsystemet, både det centrala och det perifera, med outvecklad psykomotorik, krampanfall, cerebellär ataxi, och andra symtom, som tillväxthämning, retinitis pigmentosa, hypotyreos och fettlever. Det utmärkande biokemiska draget är bristen på ett stort antal glykoproteiner i blodet.

Förklaring på engelska

A genetically heterogeneous group of heritable disorders resulting from defects in protein N-glycosylation.

Synonym, svenska: Kolhydratdefekt glykoprotein-syndrom; Kolhydratfattigt glykoprotein-syndrom

Synonym, engelska: Glycoprotein Syndrome, Carbohydrate-Deficient; Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndrome; Carbohydrate Deficient Glycoprotein Syndrome; Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndromes; Syndrome, Carbohydrate-Deficient Glycoprotein; Syndromes, Carbohydrate-Deficient Glycoprotein

Svensk term CDG-syndrom
Synonym på svenska Kolhydratdefekt glykoprotein-syndrom; Kolhydratfattigt glykoprotein-syndrom
Synonym på engelska Glycoprotein Syndrome, Carbohydrate-Deficient; Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndrome; Carbohydrate Deficient Glycoprotein Syndrome; Carbohydrate-Deficient Glycoprotein Syndromes; Syndrome, Carbohydrate-Deficient Glycoprotein; Syndromes, Carbohydrate-Deficient Glycoprotein
Engelsk term Congenital Disorders of Glycosylation
MESH ID D018981

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.