Celladhesionsmolekyler, neurala (Neural Cell Adhesion Molecules)

Celladhesionsmolekyler, neurala

Celladhesionsmolekyler som ingår i en rad kontaktförmedlade samverkansmekanismer bland nervceller, astrocyter, oligodendrocyter och myotuber. De kommer till utbrett, men övergående, uttryck i många vävnader tidigt i embryogenesen. Det finns fyra huvudsakliga isoformer, däribland CD56-antigen. Men det finns också många andra varianter till följd av alternativ splitsning och posttranslationsförändringar.

Förklaring på engelska

Cell adhesion molecule involved in a diverse range of contact-mediated interactions among neurons, astrocytes, oligodendrocytes, and myotubes. It is widely but transiently expressed in many tissues early in embryogenesis. Four main isoforms exist, including CD56; (CD56 ANTIGEN); but there are many other variants resulting from alternative splicing and post-translational modifications. (From Pigott & Power, The Adhesion Molecule FactsBook, 1993, pp115-119)

Synonym, svenska: NCAM

Synonym, engelska: NCAM; Neural Cell Adhesion Molecule; Cell Adhesion Molecules, Neural; Cell Adhesion Molecule, Neural

Svensk term Celladhesionsmolekyler, neurala
Synonym på svenska NCAM
Synonym på engelska NCAM; Neural Cell Adhesion Molecule; Cell Adhesion Molecules, Neural; Cell Adhesion Molecule, Neural
Engelsk term Neural Cell Adhesion Molecules
MESH ID D019006

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.