Celladhesionsmolekyler, neuron-glia (Cell Adhesion Molecules, Neuron-Glia)

Celladhesionsmolekyler, neuron-glia

Vidhäftningsmolekyler som får nervceller att fästa vid varandra och vid astrocyter. De uttrycks på nervceller och Schwannceller, men inte på astrocyter, och de är involverade i nervcellers förflyttnin g, nervcellsfascikulationer och utväxt. Ng-CAM skiljer sig immunologiskt och strukturellt från NCAM (neurala celladhesionsmolykyler).

Förklaring på engelska

Cell adhesion molecules that mediate neuron-neuron adhesion and neuron-astrocyte adhesion. They are expressed on neurons and Schwann cells, but not astrocytes and are involved in neuronal migration, neurite fasciculation, and outgrowth. Ng-CAM is immunologically and structurally distinct from NCAM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell Adhesion Molecules, Neuron Glia; Ng-CAM; Neuron-Glia Cell Adhesion Molecules; Neuron Glia Cell Adhesion Molecules; G4 Antigen; Neuron-Glia Adhesion Molecules; Adhesion Molecules, Neuron-Glia; Neuron Glia Adhesion Molecules

Svensk term Celladhesionsmolekyler, neuron-glia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell Adhesion Molecules, Neuron Glia; Ng-CAM; Neuron-Glia Cell Adhesion Molecules; Neuron Glia Cell Adhesion Molecules; G4 Antigen; Neuron-Glia Adhesion Molecules; Adhesion Molecules, Neuron-Glia; Neuron Glia Adhesion Molecules
Engelsk term Cell Adhesion Molecules, Neuron-Glia
MESH ID D019062

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.