Cellandning (Cell Respiration)

Cellandning

De exergona ämnesomsättningsprocesser (andningskedjan) i levande djur- och växtceller som innebär upptag av syre, oxidation av organiska ämnen, frigörande av energi och bildande av koldioxid, vatten o ch andra oxidationsprodukter.

Förklaring på engelska

The metabolic process of all living cells (animal and plant) in which oxygen is used to provide a source of energy for the cell.

Synonym, svenska: Cellrespiration

Synonym, engelska: Cellular Respiration; Cellular Respirations; Respiration, Cellular; Respiration, Cell; Cell Respirations

Svensk term Cellandning
Synonym på svenska Cellrespiration
Synonym på engelska Cellular Respiration; Cellular Respirations; Respiration, Cellular; Respiration, Cell; Cell Respirations
Engelsk term Cell Respiration
MESH ID D019069

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.