Cellcykelproteiner (Cell Cycle Proteins)

Cellcykelproteiner

Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.

Förklaring på engelska

Proteins that control the CELL DIVISION CYCLE. This family of proteins includes a wide variety of classes, including CYCLIN-DEPENDENT KINASES, mitogen-activated kinases, CYCLINS, and PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASES as well as their putative substrates such as chromatin-associated proteins, CYTOSKELETAL PROTEINS, and TRANSCRIPTION FACTORS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell Division Cycle Proteins; Cell-Cycle Regulatory Proteins; Cell Cycle Regulatory Proteins; cdc Proteins

Svensk term Cellcykelproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell Division Cycle Proteins; Cell-Cycle Regulatory Proteins; Cell Cycle Regulatory Proteins; cdc Proteins
Engelsk term Cell Cycle Proteins
MESH ID D018797

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.