Cellhärkomst (Cell Lineage)

Cellhärkomst

Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.

Förklaring på engelska

The developmental history of specific differentiated cell types as traced back to the original STEM CELLS in the embryo.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell Lineages; Lineage, Cell; Lineages, Cell

Svensk term Cellhärkomst
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell Lineages; Lineage, Cell; Lineages, Cell
Engelsk term Cell Lineage
MESH ID D019070

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.