Cellodlingsmetoder (Cell Culture Techniques)

Cellodlingsmetoder

Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.

Förklaring på engelska

Methods for maintaining or growing CELLS in vitro.

Synonym, svenska: Cellkultur

Synonym, engelska: Cell Culture Technique; Culture Technique, Cell; Culture Techniques, Cell; Cell Culture; Cell Cultures

Svensk term Cellodlingsmetoder
Synonym på svenska Cellkultur
Synonym på engelska Cell Culture Technique; Culture Technique, Cell; Culture Techniques, Cell; Cell Culture; Cell Cultures
Engelsk term Cell Culture Techniques
MESH ID D018929

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.