Cellskydd (Cytoprotection)

Cellskydd

Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.

Förklaring på engelska

The process by which chemical compounds provide protection to cells against harmful agents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell Protection; Protection, Cell

Svensk term Cellskydd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell Protection; Protection, Cell
Engelsk term Cytoprotection
MESH ID D019610

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.