Cellulär mekanotransduktion (Cellular Mechanotransduction)

Cellulär mekanotransduktion

Omvandling av mekaniska stimuli till kemisk reaktion i celler. Processen kan äga rum i såväl celler specialiserade i att överföra mekanisk retning, som t ex mekanoreceptorer, som parenkymceller, som inte primärt är mekanosensoriska.

Förklaring på engelska

The process by which cells convert mechanical stimuli into a chemical response. It can occur in both cells specialized for sensing mechanical cues such as MECHANORECEPTORS, and in parenchymal cells whose primary function is not mechanosensory.

Synonym, svenska: Cellulär mekanotransduktion

Synonym, engelska: Signal Transduction, Mechanical; Mechanical Signal Transduction; Cellular Mechanotransduction; Mechanosensory Transduction; Transduction, Mechanosensory

Svensk term Cellulär mekanotransduktion
Synonym på svenska Cellulär mekanotransduktion
Synonym på engelska Signal Transduction, Mechanical; Mechanical Signal Transduction; Cellular Mechanotransduction; Mechanosensory Transduction; Transduction, Mechanosensory
Engelsk term Cellular Mechanotransduction
MESH ID D040542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.