Cellulaser (Cellulases)

Cellulaser

En familj av glykosidaser som hydrolyserar kristallin CELLULOSA till lösliga sockermolekyler. Inom denna familj finns det en mängd olika enzymsubtyper med olika substratspecificiteter som måste arbete tillsammans för att åstadkomma fullständig cellulosahydrolys. De finns i strukturer som kallas CELLULOSOMES.

Förklaring på engelska

A family of glycosidases that hydrolyse crystalline CELLULOSE into soluble sugar molecules. Within this family there are a variety of enzyme subtypes with differing substrate specificities that must work together to bring about complete cellulose hydrolysis. They are found in structures called CELLULOSOMES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Laminarinase; Cellulase Enzyme Systems; Enzyme Systems, Cellulase; Systems, Cellulase Enzyme; Cellulase Enzyme System; Enzyme System, Cellulase; Endocellulases; Endocellulase; beta-Glucosidases; beta Glucosidases; Avicelase; Avicelase II; Exocellulases; Exocellulase; Exo-cellulase; Exo cellulase; Endoglucanase I

Svensk term Cellulaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Laminarinase; Cellulase Enzyme Systems; Enzyme Systems, Cellulase; Systems, Cellulase Enzyme; Cellulase Enzyme System; Enzyme System, Cellulase; Endocellulases; Endocellulase; beta-Glucosidases; beta Glucosidases; Avicelase; Avicelase II; Exocellulases; Exocellulase; Exo-cellulase; Exo cellulase; Endoglucanase I
Engelsk term Cellulases
MESH ID D044602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.