Cellulomonas (Cellulomonas)

Cellulomonas

Ett släkte av aeroba eller fakultativt anaeroba BAKTERIER, i familj Cellulomonadaceae. Det finns i JORDEN och kan hydrolysera CELLULOSA.

Förklaring på engelska

A genus of aerobic or facultatively anaerobic BACTERIA, in the family Cellulomonadaceae. It is found in the SOIL and capable of hydrolyzing CELLULOSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Cellulomonas
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Cellulomonas
MESH ID D040143

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.