Cellulosomer (Cellulosomes)

Cellulosomer

Extracellulära strukturer som finns i en mängd olika mikroorganismer. De innehåller CELLULASER och spelar en viktig roll vid matsmältning av CELLULOSA.

Förklaring på engelska

Extracellular structures found in a variety of microorganisms. They contain CELLULASES and play an important role in the digestion of CELLULOSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cellulosome

Svensk term Cellulosomer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cellulosome
Engelsk term Cellulosomes
MESH ID D044603

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.