Cellytereceptorer (Cell surface receptors)

Cellytereceptorer

Cellytproteiner som binder signalmolekyler utanför cellen med hög affinitet och omvandlar denna extracellulära händelse till en eller flera intracellulära signaler som förändrar beteende målcellen (Från Alberts, Molecular Biologi of the Cell, 2nd ed, pp693-5). Cellytereceptorer, till skillnad från enzymer, förändrar inte kemiskt deras ligander.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind signalling molecules external to the cell with high affinity and convert this extracellular event into one or more intracellular signals that alter the behavior of the target cell (From Alberts, Molecular Biology of the Cell, 2nd ed, pp693-5). Cell surface receptors, unlike enzymes, do not chemically alter their ligands.

Synonym, svenska: Cellytehormonreceptorer; Endogena substansreceptorer; Receptorer, cellyte

Synonym, engelska: Cell Surface Receptors; Cell Surface Receptor; Receptor, Cell Surface; Surface Receptor, Cell; Hormone Receptors, Cell Surface; Cell Surface Hormone Receptors; Endogenous Substances Receptors; Receptors, Endogenous Substances

Svensk term Cellytereceptorer
Synonym på svenska Cellytehormonreceptorer; Endogena substansreceptorer; Receptorer, cellyte
Synonym på engelska Cell Surface Receptors; Cell Surface Receptor; Receptor, Cell Surface; Surface Receptor, Cell; Hormone Receptors, Cell Surface; Cell Surface Hormone Receptors; Endogenous Substances Receptors; Receptors, Endogenous Substances
Engelsk term Cell surface receptors
MESH ID D011956

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.