Cerebrotendinös xantomatos (Cerebrotendinous Xanthomatosis)

Cerebrotendinös xantomatos

En autosomal recessiv lipidlagringsstörning på grund av mutation av genen CYP27A1 som kodar för ett KOLESTANETRIOL 26-MONOOXYGENAS. Det kännetecknas av stora avlagringar av KOLESTEROL och KOLESTANOL i olika vävnader vilket resulterar i xantomatös svullnad av senor, tidig KATARAKT och progressiva neurologiska symtom.

Förklaring på engelska

An autosomal recessive lipid storage disorder due to mutation of the gene CYP27A1 encoding a CHOLESTANETRIOL 26-MONOOXYGENASE. It is characterized by large deposits of CHOLESTEROL and CHOLESTANOL in various tissues resulting in xanthomatous swelling of tendons, early CATARACT, and progressive neurological symptoms.

Synonym, svenska: Van Bogaert-Scherer-Epsteins sjukdom

Synonym, engelska: Cerebrotendinous Xanthomatoses; Xanthomatoses, Cerebrotendinous; Cerebrotendinous Xanthomatosis; Cerebral Cholesterinosis; Cerebral Cholesterinoses; Van Bogaert-Scherer-Epstein Disease; Bogaert-Scherer-Epstein Disease, Van; Disease, Van Bogaert-Scherer-Epstein; Van Bogaert Scherer Epstein Disease

Svensk term Cerebrotendinös xantomatos
Synonym på svenska Van Bogaert-Scherer-Epsteins sjukdom
Synonym på engelska Cerebrotendinous Xanthomatoses; Xanthomatoses, Cerebrotendinous; Cerebrotendinous Xanthomatosis; Cerebral Cholesterinosis; Cerebral Cholesterinoses; Van Bogaert-Scherer-Epstein Disease; Bogaert-Scherer-Epstein Disease, Van; Disease, Van Bogaert-Scherer-Epstein; Van Bogaert Scherer Epstein Disease
Engelsk term Cerebrotendinous Xanthomatosis
MESH ID D019294

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.