Cervikoplastik (Cervicoplasty)

Cervikoplastik

Rekonstruktivkirurgiska ingrepp i NECK-regionen för att återställa eller förbättra blankett [publikationstyp] och funktion.

Förklaring på engelska

Reconstructive surgical procedures in the NECK region to restore or improve form and function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reconstructive Surgical Procedures, Neck; Plastic Surgery, Neck; Neck Plastic Surgeries; Neck Plastic Surgery; Plastic Surgeries, Neck; Surgeries, Neck Plastic

Svensk term Cervikoplastik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reconstructive Surgical Procedures, Neck; Plastic Surgery, Neck; Neck Plastic Surgeries; Neck Plastic Surgery; Plastic Surgeries, Neck; Surgeries, Neck Plastic
Engelsk term Cervicoplasty
MESH ID D044964

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.