CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator)

CFTR

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator är en kloridkanal som reglerar utsöndringen i många exokrina vävnader. Avvikelser i CFTR-genen har visat sig ge upphov till cystisk fibros.

Förklaring på engelska

A chloride channel that regulates secretion in many exocrine tissues. Abnormalities in the CFTR gene have been shown to cause cystic fibrosis. (Hum Genet 1994;93(4):364-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CFTR Protein; Protein, CFTR; Chloride channels, ATP-gated CFTR; Chloride channels, ATP gated CFTR

Svensk term CFTR
Synonym på svenska
Synonym på engelska CFTR Protein; Protein, CFTR; Chloride channels, ATP-gated CFTR; Chloride channels, ATP gated CFTR
Engelsk term Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator
MESH ID D019005

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.