Chaperonin 10 (Chaperonin 10)

Chaperonin 10

Medlemmar av familjen värmechockproteiner (HSP). Chaperonin 10 isolerad från bakterier, plastider eller mitokondrier uppträder som en oligomer av sju identiska underenheter sammankopplade i en enda ring.

Förklaring på engelska

A group I chaperonin protein that forms a lid-like structure which encloses the non-polar cavity of the chaperonin complex. The protein was originally studied in BACTERIA where it is commonly referred to as GroES protein.

Synonym, svenska: GroES-protein; Värmechockproteiner 10

Synonym, engelska: Heat-Shock Proteins 10; Heat Shock Proteins 10; hsp10 Protein; Heat-Shock Protein 10; Heat Shock Protein 10; hsp10 Family; GroES Protein; GroES Stress Protein

Svensk term Chaperonin 10
Synonym på svenska GroES-protein; Värmechockproteiner 10
Synonym på engelska Heat-Shock Proteins 10; Heat Shock Proteins 10; hsp10 Protein; Heat-Shock Protein 10; Heat Shock Protein 10; hsp10 Family; GroES Protein; GroES Stress Protein
Engelsk term Chaperonin 10
MESH ID D018835

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.