Chaperonin 60 (Chaperonin 60)

Chaperonin 60

Medlemmar av familjen värmechockproteiner (HSP). Chaperonin 60 isolerad från bakterier, plastider eller mitokondrier uppträder som ett oligomerprotein med en distinkt struktur bestående av 14 underenh eter, ordnade i två ringar med sju i varje.

Förklaring på engelska

A group I chaperonin protein that forms the barrel-like structure of the chaperonin complex. It is an oligomeric protein with a distinctive structure of fourteen subunits, arranged in two rings of seven subunits each. The protein was originally studied in BACTERIA where it is commonly referred to as GroEL protein.

Synonym, svenska: GroEL-protein; GroEL stressprotein; Värmechockproteiner 60

Synonym, engelska: hsp60 Family; Heat-Shock Proteins 60; Heat Shock Proteins 60; hsp60 Protein; Heat-Shock Protein 60; Heat Shock Protein 60; GroEL Protein; GroEL Stress Protein

Svensk term Chaperonin 60
Synonym på svenska GroEL-protein; GroEL stressprotein; Värmechockproteiner 60
Synonym på engelska hsp60 Family; Heat-Shock Proteins 60; Heat Shock Proteins 60; hsp60 Protein; Heat-Shock Protein 60; Heat Shock Protein 60; GroEL Protein; GroEL Stress Protein
Engelsk term Chaperonin 60
MESH ID D018834

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.