Chaperoniner (Chaperonins)

Chaperoniner

En klass av sekvensbesläktade molekylära chaperoner i bakterier, mitokondrier och plastider. Chaperoniner är rikligt förekommande, grundläggande proteiner som ökar i mängd i samband med stresstillstån d, såsom värmechock, bakteriell infektion av makrofager och ökad cellulär mängd av oveckade proteiner. Bakteriella chaperoniner verkar som viktiga immunogener vid bakterieinfektioner hos människa pga sin anhopning under infektionsstress. Två av medlemmarna av denna chaperonklass är chaperonin 10 och chaperonin 60.

Förklaring på engelska

A family of multisubunit protein complexes that form into large cylindrical structures which bind to and encapsulate non-native proteins. Chaperonins utilize the energy of ATP hydrolysis to enhance the efficiency of PROTEIN FOLDING reactions and thereby help proteins reach their functional conformation. The family of chaperonins is split into GROUP I CHAPERONINS, and GROUP II CHAPERONINS, with each group having its own repertoire of protein subunits and subcellular preferences.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chaperonin Family; Chaperonin; Chaperonin Complexes; Chaperonin Protein Complex; Chaperonin Complex; Complex, Chaperonin

Svensk term Chaperoniner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chaperonin Family; Chaperonin; Chaperonin Complexes; Chaperonin Protein Complex; Chaperonin Complex; Complex, Chaperonin
Engelsk term Chaperonins
MESH ID D018833

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.