Characeae (Characeae)

Characeae

Familj av smala trådliknande vattenväxter, i ordningen CHARALES, fylum STREPTOPHYTA, som är nära besläktade med LANDVÄXTER.

Förklaring på engelska

Family of slender threadlike aquatic plants, in the order CHARALES, phylum STREPTOPHYTA, that are closely related to LAND PLANTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Characeae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Characeae
MESH ID D044522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.