Chlorobi (Chlorobi)

Chlorobi

En fylum av anoxygena, fototrofiska bakterier inklusive familj Chlorobiaceae. De förekommer i vattenlevande sediment, svavelfjädrar, och heta källor och använder reducerade svavelföreningar istället för syrgas.

Förklaring på engelska

A phylum of anoxygenic, phototrophic bacteria including the family Chlorobiaceae. They occur in aquatic sediments, sulfur springs, and hot springs and utilize reduced sulfur compounds instead of oxygen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacteria, Green Sulfur; Green Sulfur Bacteria; Chlorobiaceae

Svensk term Chlorobi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacteria, Green Sulfur; Green Sulfur Bacteria; Chlorobiaceae
Engelsk term Chlorobi
MESH ID D019414

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.