Chlorobium (Chlorobium)

Chlorobium

Ett släkte av fototrofa, obligatoriskt anaeroba bakterier i familj Chlorobiaceae. De finns i vätesulfidhaltiga lera- och vattenmiljöer.

Förklaring på engelska

A genus of phototrophic, obligately anaerobic bacteria in the family Chlorobiaceae. They are found in hydrogen sulfide-containing mud and water environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Chlorobium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Chlorobium
MESH ID D041883

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.