Chloroflexi (Chloroflexi)

Chloroflexi

Fylum av gröna icke-svavelbakterier inklusive familj Chloroflexaceae, bland andra.

Förklaring på engelska

Phylum of green nonsulfur bacteria including the family Chloroflexaceae, among others.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacteria, Green Nonsulfur; Green Non-Sulfur Bacteria; Green Nonsulfur Bacteria; Bacteria, Green Non-Sulfur; Herpetosiphon; Chloroflexaceae

Svensk term Chloroflexi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacteria, Green Nonsulfur; Green Non-Sulfur Bacteria; Green Nonsulfur Bacteria; Bacteria, Green Non-Sulfur; Herpetosiphon; Chloroflexaceae
Engelsk term Chloroflexi
MESH ID D041862

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.