Chloroflexus (Chloroflexus)

Chloroflexus

Ett släkte av gröna nonsvavelbakterier i familj Chloroflexaceae. De är fotosyntetiska, termofila, trådformiga glidande bakterier som finns i heta källor.

Förklaring på engelska

A genus of green nonsulfur bacteria in the family Chloroflexaceae. They are photosynthetic, thermophilic, filamentous gliding bacteria found in hot springs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Chloroflexus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Chloroflexus
MESH ID D041861

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.