Chock (Shock)

Chock

Ett patologiskt tillstånd som manifesteras av underlåtenhet att perfusera eller syresätta vitala organ.

Förklaring på engelska

A pathological condition manifested by failure to perfuse or oxygenate vital organs.

Synonym, svenska: Cirkulatorisk kollaps; Cirkulationsstillestånd; Cirkulationssvikt; Cirkulationskollaps; Hypovolemiskt chock

Synonym, engelska: Circulatory Failure; Failure, Circulatory; Circulatory Collapse; Collapse, Circulatory; Hypovolemic Shock; Shock, Hypovolemic

Svensk term Chock
Synonym på svenska Cirkulatorisk kollaps; Cirkulationsstillestånd; Cirkulationssvikt; Cirkulationskollaps; Hypovolemiskt chock
Synonym på engelska Circulatory Failure; Failure, Circulatory; Circulatory Collapse; Collapse, Circulatory; Hypovolemic Shock; Shock, Hypovolemic
Engelsk term Shock
MESH ID D012769

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.