Chondrus (Chondrus)

Chondrus

Ett släkte av RÖDA ALGER, i familj Gigartinaceae. Arten Chondrus crispus är en källa till CARRAGEENAN.

Förklaring på engelska

A genus of RED ALGAE, in the family Gigartinaceae. The species Chondrus crispus is a source of CARRAGEENAN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chondrus crispus; Moss, Irish; Irish Moss; Irish Mosses; Mosses, Irish; Carrageen; Carrageens

Svensk term Chondrus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chondrus crispus; Moss, Irish; Irish Moss; Irish Mosses; Mosses, Irish; Carrageen; Carrageens
Engelsk term Chondrus
MESH ID D044723

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.