Chrysaora quinquecirrha (Sea Nettle, East Coast)

Chrysaora quinquecirrha

Arter av maneter, i familj Pelagiidae, beställa Semaeostomeae, klass SCYPHOZOA. Deras smärtsamma sting orsakas av ett gift som är giftigt för människa.

Förklaring på engelska

Species of jellyfish, in the family Pelagiidae, order Semaeostomeae, class SCYPHOZOA. Their painful sting is caused by a venom toxic to humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chrysaora quinquecirrha; Chrysaora quinquecirrhas; quinquecirrhas, Chrysaora; Sea Nettle, Atlantic; Atlantic Sea Nettle; Atlantic Sea Nettles; Nettle, Atlantic Sea; Nettles, Atlantic Sea; Sea Nettles, Atlantic

Svensk term Chrysaora quinquecirrha
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chrysaora quinquecirrha; Chrysaora quinquecirrhas; quinquecirrhas, Chrysaora; Sea Nettle, Atlantic; Atlantic Sea Nettle; Atlantic Sea Nettles; Nettle, Atlantic Sea; Nettles, Atlantic Sea; Sea Nettles, Atlantic
Engelsk term Sea Nettle, East Coast
MESH ID D037441

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.